USD/CHF BIỂU ĐỒ H1 CÓ THỂ SELL XUỐNG TỪ ĐỈNH LÚC NÀY !

Posted by: admin Lượt xem: 300 250 Post Date: 11 Tháng Tư, 2019

USD/CHF Chart H1 Bearish Rising Wedge , Shooting Star tại kháng cự Wedge .
Entry – Sell: 1.0023
Stop Loss: 1.0065
Take Profit:

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial