Tổng quan chung về phân tích cơ bản trong Forex

Posted by: admin Lượt xem: 300 250 Post Date: 16 Tháng Mười Một, 2018

Có hai trong số những phương pháp phân tích được nhiều trader lựa chọn. Được kể đến đó là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, dưới cái nhìn của hầu hết các Trader thì ưu điểm nghiên hơn về phân tích cơ bản. Để việc phân tích cơ bản đạt độ chính xác cao, đòi hỏi người học phải nắm vững các kiến thức. Trong đó bao gồm lãi suất, yếu tố chính trị và các động thái của ngân hàng Trung Ương có tác động đến thị trường.  Bài viết dưới đây sẽ nêu bật lên cái nhìn khái quát của phân tích cơ bản.

Phân tích cơ bản là gì

Trong Forex, phân tích cơ bản là nghiên cứu các sự kiện tin tức, thông tin kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến thị trường. Bao gồm, thông báo kinh tế, sự kiện tin tức, chính sách Fed, thu nhập và chính sách lãi suất.

Đã có từ lâu đời, kể từ thời điểm kinh tế học bắt đầu được nghiên cứu. Phân tích cơ bản dự báo diễn biến thị trường dựa vào những tin tức và báo cáo kinh tế. Theo đó, nếu tình hình kinh tế của một quốc gia ở hiện tại và tương lai mạnh mẽ thì đồng tiền của nước đó cũng mạnh lên. Bởi vì, nền kinh tế mạnh sẽ thu hút sự đầu tư từ nước ngoài và như thế, đồng tiền nước họ sẽ có giá hơn.

Phân tích cơ bản dễ hay khó

Khi phân tích cơ bản, đòi hỏi các trader phải có sự đánh giá hợp lý và đầy đủ các dữ liệu. Quan trọng hơn là, tập trung vào sự phụ thuộc các yếu tố kinh tế.

Nhiều người cho rằng, việc phân tích này là rất phức tạp để hiểu và theo kịp tình hình thị trường. Tổng quan mà nói, trước khi phân tích bạn phải đọc nhiều tài liệu để hiểu hơn về nó. Đồng thời biết cách chọn mô hình phù hợp để định hướng thị trường.

Tuy vậy, để việc phân tích đạt hiệu quả cao trong Forex. Bạn cần kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Có như thế, quá trình traing của bạn mới đáp ứng được nhu cầu mà mình mong muốn.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial