Blog, Chưa được phân loại, David

Khóa học tìm kiếm khách hàng trong môi giới BĐS sale bđs

Kính gửi Quý công ty

CC các phòng ban kinh doanh

Chúng tôi đem tới các giải pháp bán hàng trong team sale bđs trong các mô hình sale bđs với quy trinh bàn hàng chuyên biệt

Khóa học chỉ ra mô hình bán hàng notelesale

 1. Bán hàng 0 telesale – no sale phone
 2. https://notelesale.gr8.com/
 3. Các quy trình sử dụng marketing 4.0
 4. sử dụng getresponse và infusion soft
 5. Vấn đề sale bđs là gì
 6. Sự lựa chọn của các mô hình sale
 7. Nhắc lại quy trình bán hàng bds và chốt khách thông qua tầm nhìn
 8. Lợi thế so sánh
 9. Các vấn đề của chủ đầu tư
 10. Phân bổ và phân tích các tiêu chí của bđs đang bán
 11. Thăm dò khách hàng

… Các yếu tố bán hàng của bđs đều có trong khóa học này

Tản mạn đầu tư BĐS

Xem thêm

www.timkiemkhachhang.com

Trả lời