Các lệnh trong Forex

Posted by: admin Lượt xem: 300 250 Post Date: 8 Tháng Một, 2020

Các lệnh trong Forex

Các lệnh trong Forex được thiết kế một cách tối ưu để phục vụ nhu cầu giao dịch của trader. Có loại lệnh mà chúng ta buộc phải biết thì mới giao dịch được. Đó là lệnh Market Execution (lệnh thị trường). Có những loại lệnh được thiết kế để gia tăng công cụ cho nhà giao dịch. Giúp chúng ta có nhiều lựa chọn chiến lược để giao dịch thuận lợi và hiệu quả hơn, đó chính là các lệnh Pending (lệnh chờ).

Các lệnh trong Forex – Loại lệnh chiến lược

Các lệnh treo (lệnh chờ), gồm có: Buy limit, Sell limit, Buy stop, Sell stop và Trailing stop.

Các lệnh trong Forex

Lệnh treo Trailing stop trong Forex

Trailing stop có hai chức năng. Nó vừa đóng vai trò như một lệnh stop loss thông thường, trong trường hợp giá đi ngược hướng dự đoán của chúng ta. Mặt khác, nó có vai trò bảo toàn lợi nhuận trong trường hợp giá đi theo hướng có lợi.

Trong trường hợp giá đi theo hướng có lợi thì lệnh trailing stop sẽ dịch chuyển theo giá và giữ một khoảng cách dừng lỗ đúng bằng mức dừng lỗ ban đầu mà chúng ta đã đặt.

Lệnh treo Sell limit

Lệnh này được sử dụng khi chúng ta xác định rằng giá sẽ đi xuốn. Nhưng đồng thời chúng ta cũng cho rằng nó có thể chưa xuống ngay. Mà nó sẽ giao động và tăng thêm chút nữa rồi mới xuống. Nên việc sử dụng lệnh treo Sell limit sẽ cho phép nhà giao dịch bán ở mức giá cao hơn hiện tại.

Cũng giống như lệnh Buy limit, nhược điểm của lệnh này là đôi lúc làm chó chúng ta bị lỡ cơ hội bán. Vì giá có thể không tăng thêm hoặc tăng không đến mức chúng ta bán rồi đi xuống.

Lệnh treo Buy stop

Lệnh này thường được sử dụng khi chúng ta chưa chắc chắn là giá sẽ đi lên hay đi xuống. Mà đang chờ nó phá vỡ một ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự nào đó để xác nhận xu hướng tiếp theo của giá. Thay vì việc phải chờ cho đến khi nó phá vỡ một ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự. Rồi mới thực hiện lệnh thị trường thì chúng ta có thể dùng lệnh treo này để đặt trước.

Nhược điểm của loại lệnh này là đôi khi chúng ta có thể trở thành kẻ chậm bước. Phải chịu thiệt vì mua ở mức giá cao hoặc bán ở mức giá thấp. Hơn nữa đôi khi giá chỉ phá vỡ rồi đớp lệnh. Rồi quay lại xu hướng cũ thì nhà giao dịch sẽ bị lỗ nhiều trong giao dịch đó.

Lệnh dừng lỗ và lệnh chốt lời – Các lệnh trong Forex

Đây là các lệnh rất quan trọng trong giao dịch Forex. Việc thực hiện giao dịch trên sàn khá là đơn giản. Trước khi một giao dịch được thực hiện, bạn sẽ phải lập mức dừng lỗ để quản lý rủi ro và cũng phải đặt lệnh để tự động chốt lời. 

Bạn cũng có thể thêm mức dừng lỗ và chốt lời sau khi thực hiện giao dịch. Nhưng việc đó cũng dễ như thêm chúng trước khi thực hiện giao dịch.

Tùy thuộc vào loại phần mềm giao dịch bạn đang dùng, bạn sẽ có các thẻ giao dịch khác nhau.

Các lệnh trong Forex

Lệnh treo Buy limit

Lệnh Buy limit được sử dụng khi nhà giao dịch cho rằng giá sẽ đi lên. Nhưng đồng thời nhà giao dịch cũng cho rằng giá có thể chưa lên ngay. Mà nó sẽ thoái lui một chút rồi mới tăng. Như vậy việc sử dụng lệnh treo Buy limit sẽ cho phép chúng ta mua ở mức giá rẻ hơn hiện tại.

Nhưng nhược điểm của lệnh này là đôi lúc làm chúng ta bị lỡ cơ hội. Giá có thể không xuống thêm mà đi lên ngay. Hoặc giá xuống một chút, nhưng không xuống đến mức mà chúng ta đã đặt lệnh.

Lệnh treo Sell stop

Ngược với lệnh Buy stop là lệnh Sell stop. Chúng ta sử dụng lệnh này khi chưa chắc chắn là giá sẽ đi lên hay đi xuống. Và chờ nó phá vỡ một ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự để xác nhận xu hướng tiếp theo rồi mới vào lệnh cho chắc ăn.

Cũng giống như lệnh Buy stop, nhược điểm của loại lệnh này là đôi khi chúng ta bị châm bước và giao dịch ở mức giá bất lợi. Thậm chí đôi khi bị giá đớp lệnh rồi quay lại xu hướng cũ.

Chúc nhà đầu tư thành công

Xin cảm ơn !

Xem thêm: Lãi suất và thị trường Forex

Customer Support

— Tư vấn kinh tế — David :  098.773.2228 –  Skype : taichinhthegioi –  Email :  hoc123@gmail.com http://www.bit.ly/dautugicungdavid 

Đăng ký www.jfx.com.vn  và www.dautugi.vn để nhận các giải pháp kinh doanh tốt nhất trong năm 2019

www.jfx.asia

www.hn.com.vn

www.dautugi.vn

www.davidhoc.com

www.tpj.edu.vn

www.tradecoin.edu.vn

www.hocforex.vn

www.forex.edu.vn

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial