Author - admin

GBPCAD chính chức hoàn thành mô hình ZONE bắt đáy

GBPCAD chính chức hoàn thành mô hình huyền thoài Cua biển…LONG Sau vực sâu thăm thẳm đó chính là đỉnh cao muôn trượng, GPBCAD chính thức hoàn thành xong mô [...]


Posted By Comments: 0 0

Short USD/CAD VỚI MÔ HINH ASHI KÊNH H1

USDCAD kệnh ngày đang trong kênh giá giảm – m30 trạm trend giảm – Short USDCAD: RR:1:2 Chúc nhà đầu tư thành công Xin cảm ơn ! BẠN CÓ MUỐN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH [...]


Posted By Comments: 0 0

CHÀO MỪNG HỘI THẢO THẾ GIỚI ĐẦU TƯ NĂM 2019

          @David Học Thạc sỹ QTKD David Học – Thành viên sở giao dịch hàng hóa Việt Nam. – Nhà đạo tạo chuyên nghiệp với các tổ [...]


Posted By Comments: 0 0

CẬP NHẬT TỈ GIÁ HÀNG HOÁ,CAFE NGÔ NGÀY 16/07/2019

Chúc nhà đầu tư thành công Xin cảm ơn ! BẠN CÓ MUỐN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VỚI CHÚNG TÔI ??? VỚI HỆ THỐNG www.forex.vn và kênh tư vấn chiến lược www.giaodichhanghoa.com Tín hiệu [...]


Posted By Comments: 0 0

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH PHIÊN Á NGÀY 16/07/2019

Chúc nhà đầu tư thành công Xin cảm ơn ! BẠN CÓ MUỐN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VỚI CHÚNG TÔI ??? VỚI HỆ THỐNG www.forex.vn và kênh tư vấn chiến lược www.giaodichhanghoa.com Tín hiệu [...]


Posted By Comments: 0 0

DỰ BÁO GOLD TUẦN NÀY : Gold: Cán mốc 144x

Vào cuối tuần trước, Gold cuối cùng cũng phá thế sideway trong biên độ $1404-$1412 để xác lập mức giá cao nhất ở $1420. Hiện em nó đã điều chỉnh [...]


Posted By Comments: 0 0

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH PHIÊN Á NGÀY 15/07/2019

Chúc nhà đầu tư thành công Xin cảm ơn ! BẠN CÓ MUỐN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VỚI CHÚNG TÔI ??? VỚI HỆ THỐNG www.forex.vn và kênh tư vấn chiến lược www.giaodichhanghoa.com Tín hiệu [...]


Posted By Comments: 0 0

PHÂN TÍCH GOLD ĐẦU TUẦN TỚI : XUẤT HIỆN MÔ HÌNH 3 ĐỈNH VỚI XU HƯỚNG SELL

GOLD đang hình thành mô hình 3 đỉnh và sideway trong biên độ lớn. Chủ đạo vẫn ưu tiên đánh xuống Bình luận: GOLD nây đã giảm về TP1 giá 1400. [...]


Posted By Comments: 0 0

CẬP NHẬT TỈ GIÁ HÀNG HOÁ CAFE,NGÔ,ĐẬU TƯƠNG NGÀY 12/07/2019

Chúc nhà đầu tư thành công Xin cảm ơn ! BẠN CÓ MUỐN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VỚI CHÚNG TÔI ??? VỚI HỆ THỐNG www.forex.vn và kênh tư vấn chiến lược www.giaodichhanghoa.com Tín hiệu [...]


Posted By Comments: 0 0

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH PHIÊN Á NGÀY 12/07/2019

Chúc nhà đầu tư thành công Xin cảm ơn ! BẠN CÓ MUỐN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VỚI CHÚNG TÔI ??? VỚI HỆ THỐNG www.forex.vn và kênh tư vấn chiến lược www.giaodichhanghoa.com Tín hiệu [...]


Posted By Comments: 0 0
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial